Predikante

Predikant Epos Adres
Ds Bekker Nieuwoudt bekker@strooidak.co.za 021 872 7833
Ds Danie du Toit daniedutoit@mweb.co.za 083 655 4448
Ds Fanie Kriel fanie@strooidak.co.za 083 292 5188