Personeel

Personeel Lid Betrekking Epos Adres
Attie du Plessis Gemeentebestuurder attie@strooidak.co.za 082 452 8253
George Kellerman Koster george@strooidak.co.za 083 500 8103
Maureen Armstrong Skriba skriba@strooidak.co.za 021 872 4396
Susan Groenewald Orrelis susan@noordeind.co.za 081 246 2823
Wilma Woudberg Finansies kassier@strooidak.co.za 021 872 5384