Saal

Vir kerksaal besprekings is u welkom om ons kerkkantoor te skakel en reëlings met ons Skriba te tref.

Maureen Armstrong
E-pos:           skriba@strooidak.co.za
Telefoon:     021 872 4396

* Per kwotasie deur derde party