Gemeente-ete

Daar is eenkeer per kwartaal 'n gemeente-ete in die kerksaal om 12:00 ná die nagmaal in die kerk. 

SONDAG, 4 JUNIE 2017

GEMEENTE-ETE

12:00 in KERKSAAL

R90 pp