Doop

U is welkom om ons te kontak en doopreëlings te tref.

Daar is doop op elke eerste Sondag van die maand, behalwe in Augustus wanneer dit op die tweede Sondag is. 

In Desember kan daar enige Sondag doop gereël word op versoek van die doopouers. 

U kan gerus vir Maureen Armstron direk kontak of die vorm invul en ons sal so gou moontlik vir u terugvoering gee.

Maureen Armstrong
E-pos:           skriba@strooidak.co.za
Telefoon:     021 872 4396

* Per kwotasie deur derde party