Ons Dienste

Datum: 03-09-2017
Aangebied deur Deurkollekte
Geen kleuterkerk, Bybelskool of Belydenisklas agv tuisnaweek
Datum: 14-01-2018
Aangebied deur Deurkollekte
9:00
Erediens in kerk Ds Bekker Nieuwoudt Gemeentelike Liefdesdiens
Datum: 26-08-2018
Aangebied deur Deurkollekte
9:00
Erediens in kerk Ds Fanie Kriel Helpmekaar Studiefonds
9:00
Kleuterkerk : Kerksaal
9:00
Kinderkerk en Junior Bybelskool : Kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
9:30
Erediens by HVG Ds Claude Vosloo Helpmekaar Studiefonds
18:00
Senior Bybelskool en Belydenisklas in kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
Datum: 02-09-2018
Aangebied deur Deurkollekte
Geen kleuterkerk, Bybelskool of Belydenisklas agv tuisnaweek
9:00
Erediens in kerk : Doop Ds Bekker Nieuwoudt Bediening aan Dowes
9:30
Erediens by HVG Ds Bossie Boshoff Bediening aan Dowes
Datum: 09-09-2018
Aangebied deur Deurkollekte
9:00
Erediens in kerk : Nagmaal Ds Fanie Kriel Bybelgenootskap
9:30
Erediens by HVG : Nagmaal Ds Bekker Nieuwoudt Bybelgenootskap
18:00
Senior Bybelskool en Belydenisklas in kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
Datum: 16-09-2018
Aangebied deur Deurkollekte
9:00
Erediens in kerk Ds Danie du Toit Kerkhofinstandhouding
9:00
Kleuterkerk : Kerksaal
9:00
Kinderkerk en Junior Bybelskool : Kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
9:30
Erediens by HVG Ds Fanie Kriel Kerkhofinstandhouding
18:00
Senior Bybelskool en Belydenisklas in kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt