Ons Dienste

Datum: 03-09-2017
Aangebied deur Deurkollekte
Geen kleuterkerk, Bybelskool of Belydenisklas agv tuisnaweek
Datum: 14-01-2018
Aangebied deur Deurkollekte
9:00
Erediens in kerk Ds Bekker Nieuwoudt Gemeentelike Liefdesdiens
Datum: 22-07-2018
Aangebied deur Deurkollekte
9:00
Erediens in kerk Ds Fanie Kriel Strooidakkerkinstandhouding
9:00
Kleuterkerk : Kerksaal
9:00
Kinderkerk en Junior Bybelskool : Kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
18:00
Senior Bybelskool en Belydenisklas in kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
Datum: 29-07-2018
Aangebied deur Deurkollekte
Kleuterkerk : Kerksaal
9:00
Kinderkerk en Junior Bybelskool : Kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt
9:00
Erediens in kerk Ds Fanie Kriel Kerkhofinstandhouding
9:30
Erediens by HVG Ds Attie van Wyk Kerkhofinstandhouding
18:00
Senior Bybelskool en Belydenisklas in kerksaal Ds Bekker Nieuwoudt